Zašto je posebno važna zaštita osobnih podataka djece?

U digitalno doba posebnu pažnju treba usmjeriti na edukaciju djece o opasnostima prilikom korištenja interneta, aplikacija i društvenih mreža jer su najizloženija negativnim učincima poput prevara, elektroničkog nasilja, uhođenja putem interneta ili seksualnog iskorištavanja

U Općoj uredbi o zaštiti podataka djeca su prepoznata kao osobito ranjiva skupina jer ne mogu adekvatno raspolagati sa svojim osobnim podacima, budući da često nisu svjesna opasnosti kojima se izlažu prilikom neopreznog upravljanja svojim osobnim podacima, a vrlo često nemaju dovoljno znanja ni iskustva kako bi prepoznali rizike i opasnosti u virtualnom prostoru. Iz tog razloga djeca mogu koristiti određene internetske usluge i servise za koje je potrebno dati osobne podatke isključivo uz pristanak roditelja tj. zakonskih zastupnika (skrbnika). Informacije i komunikacija usmjerene prema djetetu, trebale bi biti na jasnom i jednostavnom jeziku koji dijete lako može razumjeti.

Agencija naglašava da djeca ne bi smjela prihvaćati prijateljstva na društvenim mrežama osoba koje ne poznaju u stvarnom svijetu, a pogotovo je opasno kad s nepoznatim osobama razmjenjuju svoje osobne podatke, naročito one vrlo osobne i intimne prirode koje u rukama krivih osoba (pedofila, ucjenjivača, malicioznih pojedinaca) mogu postati moćno sredstvo za ucjenjivanje i prijetnju.

Određeni neprikladni sadržaji na internetu predstavljaju permanentno nasilje jer jednom objavljeni sadržaj koji je postao globalno dostupan  vrlo brzo se širi virtualnim prostorom te ga je vrlo teško ukloniti i spriječiti njegovo širenje. Nažalost, posljednjih godina svjedoci smo i pojave nove vrste elektroničkog nasilja s najtragičnijim posljedicama- cyberbullycide-a.

Virtualnost postaje stvarnost djece i mladih, a uz sve benefite koje nosi, također donosi i mnogobrojne rizike. Do smanjenja zloupotrebe osobnih podataka može doći jedino osnaživanjem odgovornog ponašanja u čemu trebaju sudjelovati sve institucije i osobe koje sudjeluju u djetetovu odgoju.

Koristeći sve prednosti interneta u vidu usvajanja novih znanja i vještina savjetuje se djeci i mladima da ne budu povodljivi i ne "klikaju" na sadržaje i programe koji oduzimaju vrijeme i koji mogu biti zlonamjerni i štetni, a kako su djeca i mladi osobito osjetljiva skupina u društvu, Agencija za zaštitu osobnih podataka izdala je brošuru korisnih savjeta o ponašanju na internetu i društvenim mrežama na kojoj se temelji i jednostavna besplatna aplikacija.