Pomoć

 

Česta pitanja

Ovdje možete naći odgovore na pitanja koja često postavljaju korisnici portala e-Građani

 

Korisničke postavke usluge Moj profil

Ovdje ćete naći upute za promjenu postavki na stranici usluge Moj profil

 

YouTube kanal e-Građani

Ovdje možete naći kratke informativne filmove o portalu e-Građani

Pomoć pri uporabi portala e-Građani pružit će vam naša Služba za korisnike radnim danom od 8:00 do 20:00, subotom od 8:00 do 13:00 telefonom: 072 200 027 ili e-poštom pomoc@e-gradjani.gov.hr (pozivanje iz inozemstva +385 72 200 027)

Česta pitanja

Prijavio sam se na portal i više ne vidim poruke koje sam prije imao u korisničkom pretincu. U čemu je problem?
Kad se korisnik prijavi na portal, on se automatski prijavljuje u Moj profil, preko kojeg su dostupne sve usluge. Ukoliko želite pristupiti vašem Korisničkom pretincu, kada ste prijavljeni na portal kliknite na ikonu Korisnički pretinac na crvenoj navigacijskoj traci u gornjem desnom kutu ekrana.

Kad uđete u vaš Korisnički pretinac i ako ne vidite poruke koje ste tamo već imali molimo vas da se javite službi za korisnike telefonom: 072 200 027 ili e-poštom pomoc@e-gradjani.gov.hr
Što podizanje novog portala znači za moje korištenje e-Građana?

Od dana 26. travnja 2021. korisnici e-Građana mogu vidjeti novi središnji portal e-Građani informacije i usluge. Sve usluge u sustavu mogu se i dalje koristiti, ali zbog spajanja nekih usluga na nove funkcionalnosti može doći do povremenih poteškoća u korištenju. Kako se usluge budu prilagođavale novim funkcionalnostima tako ćemo ažurirati popis usluga koje su se integrirale i na kojima je moguće koristiti nove funkcionalnosti poput korištenja usluga u ime maloljetnog djeteta ili poslovnog subjekta. 

Koje novosti donosi novi redizajnirani portal e-Građani?
Novo sučelje jednostavnim dizajnom, i nizom informacija koje građanin može dobiti i bez prijavljivanja na portal e-Građani, stavlja korisnika i njegove/njezine potrebe u prvi plan.
Crvena navigacijska traka provlači se kroz sve usluge na portalu e-Građani. Na taj način, korisnik jednostavno prelazi iz jedne usluge u drugu, ne napuštajući portal e-Građani te su mu informacije, obavijesti i ostale novosti nadomak jednog klika.

Navigacijska traka se sastoji od:
 • Početnog logotipa e-Građani Informacije i usluge koji vodi na početnu stranicu portala gdje god se na portalu nalazili
 • Filtera usluga koji služi brzom pristupu uslugama po ključnim riječima
 • Poveznice na Korisnički pretinac koja prikazuje broj nepročitanih poruka
 • Poveznicu za prijava/odjava za brzu prijavu na portal ili odjavu iz svih usluga
 • Poveznicu na korisnički profil
 • Kućice za pristupačnost – kontrast, font i povećanje/smanjenje fonta.
Prijavom u sustav e-Građani, svaki se korisnik automatski prijavljuje u uslugu Moj profil. Profil korisnika omogućuje kreiranje prečica na usluge koje često koristi te podešavanja postavki poput automatskih dozvola ili postavljanja adrese za obavještavanje o porukama koje pristižu u korisnički pretinac.
Od sada, građani mogu djelovati u ime svog maloljetnog djeteta ili/i djelovati u ime poslovnog subjekta kojeg su ovlašteni zastupati.
E-Građani mogu pregledati sve elektroničke usluga putem kataloga usluga. Pomoću niza filtera mogu brže i lakše naći baš onu uslugu koja im je potrebna, a vidjet će i koje je razine sigurnosti pa će stoga i odabir vjerodajnice, kojom se potrebno prijaviti, postati puno jednostavnije.
Također, donosimo i tri nove informativne kategorije. Osim kataloga e-informacija (koji nasljeđuje kategoriju koju smo prije zvali Moja uprava), donosimo i nove dvije kategorije pod nazivom: Stranci u Hrvatskoj i Hrvati izvan Hrvatske. Započeli smo s izradom relevantnih informacija koje će u dogledno vrijeme biti dopunjene odgovarajućim elektroničkim uslugama. Stranci s prebivalištem u Hrvatskoj mogu koristiti cijeli niz usluga iz Kataloga usluga kao i državljani RH dok se državljani EU/EEA prijavljuju na poseban način i pristupaju nizu već razvijenih usluga za prekogranično korištenje.
Čemu služi crvena navigacijska traka u gornjem dijelu ekrana?
Navigacijska traka, u prepoznatljivoj crvenoj boji portala e-Građani, je novi dizajnerski element koji povezuje sve usluge koje se nalaze na portalu e-Građani ne samo vizualno već i svojim funkcionalnostima. Navigacijska traka se nalazi na istom mjestu bez obzira kojoj stranici portala pristupili.   
 • Traka omogućava jedinstvenu prijavu i odjavu s portala, filtriranje po uslugama, i jednostavno prelaženje iz e-informacija u usluge i obratno bez napuštanja portala e-Građani.
Nadalje, traka omogućava pristup profilu korisnika (Moj profil) i osigurava različite mogućnosti pregleda sadržaja poštujući pravila pristupačnosti. U navigacijsku traku ugrađeni su i gumbi za prilagodbu slabovidnosti, disleksiji kao i prilagodbu veličine pisma kako bi ovaj portal na jednak način mogli koristiti svi građani.
 • Nakon prijave u sustav, navigacijska traka pruža direktnu poveznicu na korisnički pretinac, gdje je jasno naznačen ukupan broj nepročitanih poruka bez obzira radi li se o porukama koje su upućene korisniku ili osobi/subjektu kojeg zastupa.
Zašto su uvedene nove razine sigurnosti?
Nove razine sigurnosti su uvedene radi ujednačavanja na europskoj razini. Sada razlikujemo tri sigurnosne razine:
 1. visoka sigurnosna razina (3)
 2. značajna sigurnosna razina (2)
 3. niska sigurnosna razina (1)
U katalogu usluga navedene su i usluge bez sigurnosne razine (0) za čije korištenje nije potrebna prijava u na portal e-Građani.
Kako razine sigurnosti utječu na moje korištenje sustava?
Sustav e-Građani poznaje tri razine sigurnosti: Visoku razinu sigurnosti (3), Značajnu razinu sigurnosti (2) i Nisku razinu sigurnosti (1). e-Usluge i vjerodajnice razvrstane su u te tri kategorije sigurnosti. Bez obzira na to koju vjerodajnicu korisnik odabere, portal NIAS uslugama dostavlja isti set osobnih podataka (OIB te ime i prezime prijavljenog korisnika). Vjerodajnica Visoke razine sigurnosti (npr. e-osobna iskaznica) pruža pristup svim e-uslugama u sustavu. Dok vjerodajnice Značajne razine sigurnosti (npr. m-Token, Internet bankarstvo) pružaju pristup uslugama značajne i niske razine sigurnosti, vjerodajnice Niske razine sigurnosti pružaju pristup samo uslugama Niske razine sigurnosti (npr.e-Pass). Pregledajte usluge po razinama sigurnosti u katalogu usluga i vjerodajnice po razinama sigurnosti na listi prihvaćenih vjerodajnica.
Što je usluga Moj profil?
Usluga Moj profil preuzima središnju ulogu u novom korisničkom iskustvu, jer se svi korisnici prijavom na portal e-Građani i korištenjem navigacijske trake automatski prijavljuju i u uslugu Moj profil. Moj profil sadrži sljedeće funkcionalnosti:
 • funkcionalnost korisnički definiranih prečica prema često korištenim elektronički uslugama
 • upravljanje korisnikovim akcijama:
  • Dodavanje nove grupe prečica
  • Postavke automatskih dozvola
  • Pregled povijesti pristupa na portal
  • Pregled korištenih vjerodajnica.
Što su e-Ovlaštenja i kako ih mogu koristiti?
Sustav e-Ovlaštenja omogućava elektroničku identifikaciju zakonskih zastupnika (npr. roditelja, poslovnih subjekata). Sustav npr. omogućava roditeljima korištenje e-usluga u ime njihove maloljetne djece. Isto tako daje mogućnost zakonskim zastupnicima (vlasnicima) firmi da opunomoće neku drugu osobu unutar poslovnog subjekta kako bi ta osoba onda upravljala pravima pristupa svim poslovnim e-uslugama.

e-Ovlaštenja omogućuje korisnicima sustava e-Građani:
1. davanje/primanje ovlaštenja bez obzira radi li se o fizičkim osobama (za sada je moguće zastupati maloljetno dijete u uslugama portala) ili poslovnim subjektima pa se ovlaštenje daje zaposleniku firme itd.
2. davanje/primanje ovlaštenja na poslovne e-usluge preko web sučelja. Kako bi ovlaštenje bilo važeće, trebaju ga digitalno potpisati svi potrebni potpisnici na strani Opunomoćitelja (ovlaštena osoba koja daje pravo) i Opunomoćenika (osoba koja prima pravo).
Kako mogu koristiti usluge u ime svoje maloljetne djece?
Nakon prijave na portal, u desnom gornjem kutu ekrana navigacijske trake pojavljuje se ime osobe koja se prijavila na portal. Potrebno je kliknuti na strelicu koja se nalazi desno od imena prijavljenog korisnika čime se otvara padajući izbornik. U izborniku izaberite Promjena subjekta, čime se otvara prozor u kojem se nalazi popis maloljetne djece. Nakon što odaberete ime djeteta u čije ime želite djelovati, na trakici će se promijeniti ime trenutnog korisnika u ime djeteta, te ćete moći pristupiti uslugama u ime djeteta.
Ako nisam hrvatski državljanin, mogu li koristiti portal e-Građani?
Svi strani državljani mogu koristiti portal e-Građani ako posjeduju Osobni Identifikacijski Broj (OIB), temeljem kojeg mogu pribaviti jednu od vjerodajnica u Republici Hrvatskoj s liste prihvaćenih vjerodajnica.
EU/EEA građani mogu koristiti usluge ukoliko posjeduju neku od vjerodajnica iz EU/EEA država koje su priznate za prekogranično korištenje elektroničkih usluga.
Ako sam digitalni nomad i imam odobren boravak u Hrvatskoj, mogu li koristiti portal e-Građani?
Možete koristiti portal e-Građani tako da prvo ishodite Osobni Identifikacijski Broj (OIB). Temeljem OIB-a možete otvoriti bankovni račun i koristiti internet bankarstvo, a čiji je mobilni token na listi prihvaćenih vjerodajnica portala e-Građani.
Detaljnije upute kako doći do OIB-a možete pronaći na poveznici: Upute za dobivanje OIB-a.