Hrvatski branitelji

Ostvarivanje statusa

Osnovni preduvjet za ostvarivanje prava po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji jest priznavanje statusa iz Domovinskog rata

Mirovinska prava

Za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji predviđena su sljedeća prava: najniža mirovina; starosna mirovina; invalidska mirovina; staž u dvostrukom trajanju; profesionalna rehabilitacija i obiteljska mirovina

Obrazovanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

Hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi i određene kategorije njihove djece mogu ostvariti određena prava u sustavu obrazovanja

Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja i članova obitelji

Doznajte što je potrebno za dobivanje stambenog kredita po uvjetima povoljnijim od tržišnih ili za dodjelu kuće ili stana u državnom vlasništvu

Zapošljavanje

Posebne mjere za lakše zapošljavanje hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja

Zdravlje i zdravstvena zaštita hrvatskih branitelja

Hrvatski ratni vojni invalidi i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata mogu ostvariti sljedeća prava

Ostala prava hrvatskih branitelja i obitelji

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi njihovih obitelji i stradalnici imaju zakonom definirana prava

Zadruge i udruge iz Domovinskog rata

Za pokretanje vlastitih projekata ili zapošljavanje hrvatskim braniteljima dodjeljuju se različiti oblici potpora

Psihosocijalna pomoć

Centri za pomoć pružaju pravnu, socijalnu, zdravstvenu i psihološku pomoć hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Sufinanciranje projekata izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu 

Usluge stambenog zbrinjavanja dostupne u sustavu e-Građani

Saznajte koje su usluge stambenog zbrinjavanja dostupne u sustavu e-Građani hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji