Žrtve zločina i nestale osobe

Prava žrtava

Žrtve kaznenih djela imaju prava u prethodnom i kaznenom postupku, a posebno se štiti djecu i žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode i trgovanja ljudima

Prijava nestalih osoba

Nestanak neke osobe prijavite odmah u policijskoj postaji, a iznimno i pozivom na brojeve 192 ili 112 kada treba poduzeti žurne mjere traganja i spašavanja

Nestale osobe u Domovinskom ratu i/ili Drugom svjetskom ratu i poslijeratnom razdoblju

Sve informacije koje mogu pomoći u traženju nestalih osoba možete dojaviti i anonimno, telefonom, telefaksom i e-poštom

Prava žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu

Saznajte koja prava imate kao žrtva seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu i kako ih ostvariti

Prava civilnih i vojnih invalida rata i članova njihovih obitelji

Posebna zakonska zaštita za civilne i vojne invalide iz Drugoga svjetskog rata, civilne invalide iz Domovinskog rata, mirnodopske invalide rata i članove njihovih obitelji obuhvaća posebna prava te dodatna prava i prednosti

Prava stradalih pirotehničara, ostalih djelatnika u sustavu protuminskog djelovanja, i članova njihovih obitelji

Stradali djelatnici u sustavu protuminskog djelovanja i članovi njihovih obitelji ostvaruju određena prava temeljem Zakona o protuminskom djelovanju

Trgovanje ljudima

Ako imate informacije o trgovanju ljudima nazovite policiju na 192 ili SOS telefon 0800/77-99