Obrazovanje

Predškolski odgoj i obrazovanje

U predškolskoj dobi djeca stječu temeljna znanja, fizičke i društvene vještine

Inspekcijski nadzor u odgojnim i obrazovnim ustanovama

Nadzor uvjeta i načina rada vrtića, škola, učeničkih domova  i drugih odgojno obrazovnih ustanova

Učeničke i studentske stipendije

Informirajte se o stipendijama i novčanim potporama za učenike i studente

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

U osnovnoj školi dijete stječe temelje obrazovanja i razvija radne navike

Srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Srednjim obrazovanjem stječu se znanja i sposobnosti za rad ili nastavak školovanja

Visoko obrazovanje

Akademsko obrazovanje otvara široke mogućnosti zapošljavanja i znanstvenog rada. Potražnja za visokoobrazovanim kadrom u stalnom je porastu

e-Usluge u obrazovanju

Informirajte se o dostupnim e-Uslugama u obrazovanju: o elektroničkom identitetu, e-Dnevniku, eLektirama...

Djeca s posebnim potrebama

Za učenike s teškoćama u razvoju i darovitu djecu predviđeni su posebni programi

Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog

Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika

Uvjeti za napredovanje odgojno-obrazovnih radnika

Natjecanja u znanju

Natjecanje je pravilima određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika pisanim ili usmenim oblicima, vizualnim, pjevanim, sviranim ili plesnim oblicima, pojedinačno ili u skupini

Neformalno obrazovanje

Online tečajevi