Što učiniti u slučaju kad smatrate da je došlo do povrede vašeg prava na zaštitu osobnih podataka?

Pogledajte što učiniti ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili ako želite ostvariti svoja prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka


Agencija za zaštitu osobnih podataka nadzire provođenje zaštite osobnih podatka na zahtjev ispitanika - fizičke osobe, na prijedlog treće strane ili po službenoj dužnosti.

Sukladno čl. 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe može Agenciji podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

O povredi prava Agencija odlučuje rješenjem. Rješenje Agencije je upravni akt.

Protiv rješenja Agencije žalba nije dopuštena, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.