Što je opća uredba o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation - GDPR) ?

Opća Uredba o zaštiti podataka pojašnjava i uvodi određena nova prava za ispitanike te osigurava, osim u iznimnim situacijama, jednaku razinu zaštite svakom pojedincu iz Europske unije

Suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije omogućile su nezamislivo brz protok informacija te korjenito promijenile način obrade osobnih podataka.

Nastale promjene rezultirale su donošenjem Opće uredbe o zaštiti podataka, poznatije pod akronimom GDPR, kao čvrstog i usklađenog okvira za zaštitu podataka na razini cijele Europske unije. Cilj Opće uredbe o zaštiti podataka je zaštiti osobne podatke fizičkih osoba i pružiti kontrolu građanima nad njihovim osobnim podacima te stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite podataka u Europskoj uniji.

Opća uredba o zaštiti podataka izravno se i obvezujuće primjenjuje u svim državama članicama Europske unije od 25.05.2018. godine, a temelji se na odlučnoj provedbi i pouzdanosti, s osobitim naglaskom na važnost stvaranja povjerenja kao ključa razvoja digitalne ekonomije na čitavom unutarnjem tržištu Europske unije.

Opća Uredba o zaštiti podataka pojašnjava i uvodi određena nova prava za ispitanike te osigurava, osim u iznimnim situacijama, jednaku razinu zaštite svakom pojedincu iz Europske unije.

Opća Uredba o zaštiti podataka određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Opća uredba o zaštiti podataka primjenjuje se na sve poslovne subjekte i pojedince koji obavljaju određenu aktivnost prikupljanja i/ili obrade osobnih podataka, primjerice; udruge, bolnice, osiguravajuća društva, pa i na fizičke osobe kada obrađuju osobne podatke izvan okvira isključivo osobne ili kućne aktivnosti te ako je  ista povezana s profesionalnom ili komercijalnom djelatnošću.