Hitne službe

Opasnosti, nesreće i katastrofe

Saznajte korisne upute koje vam u slučaju različitih opasnosti, nesreća ili prirodnih i drugih katastrofa mogu spasiti život

112 – jedinstveni europski broj za hitne službe

Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 na usluzi je svim građanima Hrvatske i turistima za pristup hitnim službama u svim hitnim situacijama.

193 - Vatrogasci

Pozivom na broj 193 dobit ćete vatrogasce

194 - Hitna medicinska služba

Preko broja 194 možete zatražiti hitnu medicinsku službu u slučajevima kad je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje

195 - Služba traganja i spašavanja na moru

U slučaju nesreće ili nezgode na moru, pomoć zatražite od Službe traganja i spašavanja na moru putem besplatnog telefona 195