Što je pravo na zaštitu osobnih podataka i zašto je važno?

Pravo na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih prava svakog čovjeka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka

Pravo na zaštitu osobnih podataka je pravo zaštite legitimnih interesa građanina (pojedinca) koje se odnosi na sprječavanje i sankcioniranje zlouporaba osobnih podataka a zajamčeno je međunarodnim i nacionalnim propisima.

Vaši osobni podaci moraju biti obrađivani zakonito, pošteno i transparentno.

Ustav Republike Hrvatske jamči svakom građaninu štovanje i pravnu zaštitu njegovog/njezinog osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti, kao i sigurnost i tajnost osobnih podataka, neovisno o državljanstvu i prebivalištu, rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Ukupni ljudski napredak temelji se na stjecanju, spremanju i prenošenju znanja, a informacijsko-komunikacijske tehnologije čine taj proces bržim i jeftinijim. Digitalna transformacija je baza na kojoj se temelji daljnji opstanak našeg društva. Pritom ne smijemo smetnuti s uma da su osobni podaci svakog građanina njegova najvrijednija imovina. Zlouporabom osobnih podataka duboko se narušavaju aspekti povjerenja, sigurnosti i privatnosti kao neizostavni segmenti osobnosti svakog čovjeka.

Kako bi se podigla svijest građana o pravu na zaštitu osobnih podataka, Vijeće Europe uz potporu Europske Komisije, proglasilo je 28. siječnja "DANOM ZAŠTITE PODATAKA", a Agencija za zaštitu osobnih podataka svake godine prigodno obilježava ovaj dan kako bi senzibilizirala cjelokupnu javnost o važnosti zaštite osobnih podataka i privatnosti.