Koja su vaša prava prilikom obrade osobnih podataka?

Da biste ostvarili svoja prava, trebate se obratiti društvu ili organizaciji koja obrađuje vaše osobne podatke, odnosno voditelju obrade

Društvo/organizacija na vaš zahtjev mora odgovoriti bez nepotrebna odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana. Ako društvo/organizacija ne želi udovoljiti vašem zahtjevu, mora navesti valjani razlog.
 
Pri obradi vaših podataka organizacije/društva vas trebaju jasno informirati o uporabi Vaših podataka, što obuhvaća ove informacije:
 •  za koju će se svrhu vaši podaci koristiti
 •  koji je pravni temelj za obradu vaših podataka
 •  koliko će dugo vaši podaci biti pohranjeni
 •  s kime će dijeliti vaše podatke
 •  vaša osnovna prava u pogledu zaštite podataka
 •  hoće li se vaši podaci prenositi izvan EU-a
 •  vaše pravo na podnošenje pritužbe
 •  kako povući privolu ako ste je dali
 •  kontakt podaci organizacije/društva odgovorne za obradu vaših podataka.

Osobni podaci smiju se prikupljati i obrađivati u samo točno definiranu svrhu i u mjeri kojoj je to nužno. Kada organizacija/društvo prikuplja vaše podatke, imate pravo znati u koju svrhu ih prikuplja i na koji pravni temelj se pritom oslanja.

Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje voditelji obrade (poslovni subjekti/društva/organizacije) prikupljaju o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih. Kako biste ostvarili svoje pravo, obratite se voditelju obrade pisanim putem. 

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev voditelju obrade pisanim putem. Ukoliko voditelj obrade vodi netočne podatke o Vama, to može negativno utjecati na Vaš život, primjerice kad zatražite odobrenje kredita.

PRIMJER: Kreditna institucija obrađuje Vaše osobne podatke o navodno neplaćenom dugu teleoperatoru. Dobili ste upravni spor u kojem je utvrđeno da ste sve račune platili odnosno da je došlo do pogreške u sustavu naplaćivanja teleoperatera. Od kreditne institucije možete zatražiti da ispravi podatke koje posjeduje o vama kako u budućnosti ne biste bili u nepovoljnom položaju prilikom obrade zahtjeva za kreditom. 

Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav”)

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 • vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje su prikupljeni ili obrađivani
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka te voditelj obrade nema jače legitimne  razloge za obradu
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.
 
PRIMJER: Upisom svojeg imena i prezimena u internetsku tražilicu, došli ste do saznanja da se u rezultatima pretraživanja pojavljuje  poveznica na novinski članak od prije 15 godina u kojem ste lažno optuženi za krađu, a što Vam uzrokuje probleme u poslovnom i privatnom životu. Ako niste javna osoba i vaš interes da se članak ukloni nadilazi javni interes na pristup informacijama, možete se obratiti voditelju obrade (npr. Google, Bing, Yahoo) sa zahtjevom za uklanjanje poveznice iz rezultata pretraživanja na internetsku stranicu na kojoj se nalazi novinski članak s Vašim osobnim podacima. 

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako: osporavate  njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju, ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

PRIMJER: Odlučili ste promijeniti banku. Zatražili ste od banke s kojom više ne želite poslovati zatvaranje računa te ste zatražili brisanje svih Vaših osobnih podataka. Međutim, banka ima zakonsku obvezu čuvati sve podatke o bivšem klijentu u zakonski utvrđenom vremenskom razdoblju. Iako je banka u zakonskoj obvezi čuvati Vaše osobne podatke, možete zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka kako biste bili sigurni da se isti neće biti korišteni u neželjene svrhe. 

Pravo na prigovor

Ako društvo/organizacija obrađuje Vaše podatke u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti, na temelju legitimnog interesa ili u svrhe direktnog marketinga možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

PRIMJER: Prilikom kupovine cipela ispunili ste listić za sudjelovanje u nagradnoj igri i pristali ste na obradu Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe. Nakon toga na Vašu email adresu i broj mobitela  neprestano stižu različite promotivne ponude koje ne želite primati. Imate pravo usprotiviti se takvoj vrsti obrade i nakon uloženog prigovora društvo/organizacija mora prestati sa slanjem neželjenih promotivnih materijala.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste prethodno pružili voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.

PRIMJER: Želite promijeniti teleoperatera. Imate pravo zatražiti od teleoperatera čije usluge više ne želite koristiti svoje osobne podatke u digitalnom obliku i prenijeti ih drugom operateru.