Poslovanje

Pokretanje poslovanja u Hrvatskoj

Pokretanje poslovanja dostupno je kroz novi START sustav u samo jednom koraku, u svega nekoliko dana, uz značajno niži trošak

Poduzetništvo u kulturi

Poduzetništvom se možete baviti i u kulturi: osnivanjem umjetničke organizacije, privatnog kazališta, muzeja ili galerije

Osnivanje odgojno-obrazovnih ustanova

Saznajte što vam je potrebno za ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti osnivanja privatnih odgojno-obrazovnih ustanova

Potpore poslodavcima

Saznajte na koje potpore imate pravo kao poslodavac. Korištenjem potpora osnažite svoje poslovanje

Poljoprivreda

Proizvodnja hrane važan je segment gospodarske djelatnosti, a poslovanje možete unaprijediti i potporama iz europskih fondova

Turizam

Za uspješno bavljenje turizmom trebate ispuniti neke obveze, ali vam ta djelatnost otvara i brojne mogućnosti

Razvoj otoka

Informirajte se o potporama otočnim poslodavcima i dodjeli oznake "Hrvatski otočni proizvod"

Zaštita intelektualnog vlasništva

U poslovnom smislu intelektualno vlasništvo predstavlja nematerijalnu imovinu čije uspješno iskorištavanje može biti vrijedan temelj ili doprinos poslovanju

Poslovni prostori

Saznajte kako zakupiti poslovni prostor u vlasništvu RH, te se informirajte o spomeničkoj renti

START - jedan korak do poslovanja

Usluzi se može pristupiti preko portala e-Građani, odabirom usluge koja se u Katalogu usluga nalazi pod temom Poslovanje, ili direktno na poveznici start.gov.hr

Izbor imena društva

Ime tvrtke trgovačkog društva mora biti na latinici, na hrvatskom ili na službenom jeziku jedne od članica EU-a, a mogu se koristiti i arapski brojevi 

Poduzetnička infrastruktura

Poduzetnička infrastruktura u Republici Hrvatskoj obuhvaća poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije u kojima se poduzetničke aktivnosti obavljaju u uvjetima visoke infrastrukturne opremljenosti

Slobodne zone

Slobodna zona je posebno ograđen i označen dio teritorija, a osniva se temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske na području morske ili zračne luke, riječnog pristaništa, uz međunarodnu prometnicu te na drugom području na kojem postoje uvjeti za rad slobodne zone

Temeljne obveze poslodavaca iz područja zaštite na radu

Informirajte se o temeljnim obvezama poslodavaca iz područja zaštite na radu, o stručnim ispitima za stručnjaka zaštite na radu, te o pružanju prve pomoći radnicima na radu

Kalendar plaćanja obveznih naknada

E-usluga Kalendar plaćanja obveznih naknada omogućuje ovlaštenim osobama pregled obveza poslovnog subjekta za nekoliko davanja

1 2