Pravna država i sigurnost

Pravna zaštita

Vaša prava u pravosudnom sustavu - od besplatne pravne pomoći i suđenja u razumnom roku do prava tijekom izdržavanja kazne i rehabilitacije

Zaštita osobnih podataka

Saznajte važne informacije o zaštiti Vaših osobnih podataka

Moj profil

Elektronička usluga Moj profil centralna je usluga portala e-Građani, koja Korisniku omogućava administraciju vlastitog korisničkog računa (jedinstvenog korisničkog identiteta) unutar sustava

Prava potrošača

Saznajte koja prava imate kao potrošač, te što učiniti ako su vam ta prava povrijeđena

Prevencija i prijava kaznenog djela

Mjerama opreza i sami možete pridonijeti vlastitoj sigurnosti te se informirajte kako prijaviti kazneno djelo

Žrtve zločina i nestale osobe

Prava žrtava zločina, civilnih i vojnih invalida rata i članova njihovih obitelji, prevladavanje traume, sprječavanje trgovine ljudima i prijava nestalih osoba

Hitne službe

U izvanrednim situacijama najčešći i najbrži način dojave je putem telefona 112, 194 ili 195

Javni red i mir

Život u zajednici podrazumijeva određena pravila ponašanja, ali i prava vezana za ponašanje drugih

Strani državljani u RH

Pravila za boravak i rad stranaca u Hrvatskoj razlikuju se ovisno o tome je li riječ o državljanima EU-a i Europskog gospodarskog prostora ili trećih zemalja

Povratnici u RH

Odlučite li se na povratak u Hrvatsku pročitajte korisne informacije koje će vam pomoći pri preseljenju

Sigurnost na internetu

Zaštitite se od brojnih oblika prijevara, krađe identiteta i hakerskih napada na internetu

Prijava i pohvala državnih službenika

Provjerite kako se možete žaliti na rad policijskog službenika, ali i podnijeti pohvalu te kako prijaviti neetično ponašanje državnog službenika