Prevencija i prijava kaznenog djela

Prijava kaznenog djela

Kaznenu prijavu podnosite pismeno ili usmeno nadležnom državnom odvjetništvu ili policiji, osobno ili putem telefona 192

E-policija

Policijski službenici i vozila opremljeni su kamerama, a građani putem pametnih telefona mogu dojavljivati sumnjive događaje

Prijava korupcije

Saznajte kako prijaviti svoje sumnje u bilo koji oblik korupcije - podmićivanje, pronevjeru, sukob interesa, pristranost, iznuđivanje

Zloporaba platnih kartica

Iako su napretkom tehnologije poboljšani i načini zaštite debitnih i kreditnih kartica od zloporabe i sami možete pridonijeti sigurnosti svog novca