Strani državljani u RH

Međunarodna zaštita

Strancu u Republici Hrvatskoj može biti odobrena međunarodna, supsidijarna ili privremena zaštita

Prijava boravka - državljani EGP-a

Pravila za prijavu privremenog i stalnog boravka za državljane Europskog gospodarskog prostora (zemlje EU-a te Norveške, Islanda, Lihtenštajna) i Švicarske Konfederacije 

Prijava boravka - državljani trećih zemalja

Državljani trećih zemalja su stranci koji nisu državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (Europske unije, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške, Republike Island) ili Švicarske Konfederacije, a imaju državljanstvo treće zemlje ili je osoba bez državljanstva

Rad stranaca

Državljanin treće zemlje u Republici Hrvatskoj može raditi s dozvolom za boravak i rad ili potvrdom o prijavi rada

Vize

Saznajte koji su vam dokumenti (vize ili dozvole) potrebni za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj

Izdavanje vize na granici

Republika Hrvatska od 01. siječnja 2023. u potpunosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu kao država članica Schengenskog područja

Produljenje roka valjanosti vize

Vizu je moguće produljiti, poništiti ili ukinuti

Državljani EU-a - glasovanje u RH

Državljani drugih država članica EU s prijavljenim prebivalištem ili privremenim boravkom u RH trebaju se registrirati kako bi mogli ostvariti biračko pravo

Vozila stranih državljana

Saznajte koja su pravila za sudjelovanje u prometu u Hrvatskoj za motorna vozila stranih državljana

Prekršajne kazne u prometu

Ako kao stranac počinite prometni prekršaj na području Republike Hrvatske podliježete odgovarajućim kaznenim prekršajno-pravnim sankcijama