Prekogranična suradnja u području zaštite djece

Prekogranična naplata uzdržavanja

U Republici Hrvatskoj u primjeni su međunarodni ugovori i pravni akti Europske unije kojima se uređuju određena pitanja prekogranične naplate uzdržavanja

Prekogranični postupci iz područja roditeljske odgovornosti te otmice djece

Osoba, ustanova ili drugo tijelo koje tvrdi da je odvođenjem ili zadržavanjem djeteta povrijeđeno pravo na skrb može se za pomoć u osiguranju povratka djeteta obratiti središnjem tijelu države u kojoj dijete ima uobičajeno boravište ili središnjem tijelu neke druge države ugovornice

Međudržavno posvojenje

U Republici Hrvatskoj je 1. travnja 2014. godine stupila je na snagu Konvencija o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem, sastavljena u Den Haagu, 29. svibnja 1993. godine