Prednost pri zakupu poslovnog prostora

Hrvatski branitelji imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost s jedinicama državne uprave i lokalne samouprave i pravnim osobama u njihovom vlasništvu

Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb i Republika Hrvatska te pravne osobe u njihovu cjelokupnom ili pretežitom vlasništvu obvezni su sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, prema sljedećem redoslijedu:

a) s članovima uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
b) s hrvatskim ratnim vojnim invalidom iz Domovinskog rata
c) s dragovoljcem iz Domovinskog rata
d) s ostalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
e) s braniteljskim socijalno-radnim zadrugama za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo ili koje su korisnice poticaja Ministarstva
f) s djecom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili
g) s osobama iz točaka a) do d) i f) ovoga stavka koje su korisnici mirovine.


Ovu prednost ne možete ostvariti za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.