Uvjerenje iz kaznene evidencije za potrebe izbora

Fizičke osobe za potrebe kandidiranja imaju pravo tražiti od Ministarstva pravosuđa i uprave uvjerenje iz kaznene evidencije

Fizičke osobe za potrebe kandidiranja:
  • za zastupnika u Hrvatski sabor, ili
  • za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihova zamjenika, kao i za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda,
imaju pravo tražiti od Ministarstva pravosuđa i uprave uvjerenje iz kaznene evidencije.
 
Uvjerenje sadrži djelomične podatke iz kaznene evidencije za određenu osobu i to za ona kaznena djela koja su navedena u propisima koji propisuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor i koji propisuju lokane izbore.
 
Navedeno znači da će fizička osoba dobiti uvjerenje da se ne nalazi u kaznenoj evidenciji u odnosu na kaznena djela propisna navedenim propisima.
 
Uvjerenje iz kaznene evidencije za potrebe izbora može se zatražiti i dobiti:
  • nakon stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora za Hrvatski sabor do zadnjeg dana za predlaganje kandidacijskih lista
  • nakon stupanja na snagu odluke o raspisivanju lokalnih izbora do zadnjeg dana predlaganja kandidacijskih lista za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i kandidatura za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, kao i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.
 
Uvjerenje iz kaznene evidencije za potrebe izbora može se dobiti:
  • preko portala e-Građani
  • u sjedištu općinskog suda ili njegove stalne službe.

Izdavanje uvjerenja putem portala e-Građani

Izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije za potrebe izbora putem portala e-Građani moguće je isključivo za fizičke osobe.
 
Za izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije za potrebe izbora ne plaća se upravna pristojba.
 
Sva uvjerenja iz kaznene evidencije za potrebe izbora preko portala e-Građani izdaje Ministarstvo pravosuđa i uprave.
 
Izdano uvjerenje možete pronaći na stranici na kojoj se pregledavaju podneseni zahtjevi te će se dostaviti i u Korisnički pretinac na portalu e-Građani ukoliko je isti otvoren
Ako fizička osoba nije upisana u kaznenu evidenciju, uvjerenje će biti izdano i dostavljeno bez odgode, a ako se osoba nalazi u kaznenoj evidenciji, Ministarstvo će provjeriti sve dostupne podatke i uvjerenje iz kaznene evidencije izdati bez odgode, a najkasnije u roku od 3 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
 
Sva uvjerenja iz kaznene evidencije izdane kroz portal e-Građani, izdaju se kao elektronički zapis ovjeren s elektroničkim potpisom te ih stoga ne potpisuju službenici Ministarstva niti se na njih stavlja pečat Ministarstva.
 
Vjerodostojnost uvjerenja iz kaznene evidencije može se provjeravati putem portala Provjera vjerodostojnosti uvjerenja iz kaznene evidencije u razdoblju od tri mjeseca od dana izdavanja uvjerenja, prema uputama na uvjerenju. 
 
Uvjerenje iz kaznene evidencije za potrebe izbora izdaje se na hrvatskom jeziku. 

Izdavanje potvrda u sjedištu općinskog suda ili njegove stalne službe 

Za izdavanje potvrda iz kaznene evidencije za potrebe izbora, fizička osoba u sjedištu općinskog suda ili njegove stalne službe mora:
  • ispuniti zahtjev na obrascu VI a za izbore za zastupnike u Hrvatskom saboru, odnosno na obrascu VII a za lokane izbore (obrasci se mogu preuzeti i pod rubrikom Dokumenti)
  • priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice.
 
Potvrdu može zatražiti osobno fizička osoba ili njezin opunomoćenik pri čemu opunomoćenik mora zahtjevu priložiti punomoć osobe za koju se traži potvrda koja mora biti ovjerena od javnog bilježnika ili ovjerena od hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi.
 
Ako fizička osoba nije upisana u kaznenu evidenciju, potvrda će biti izdana i uručena bez odgode, a ako se osoba nalazi u kaznenoj evidenciji, sud će od Ministarstva zatražiti izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije, a Ministarstvo će provjeriti sve dostupne podatke i uvjerenje iz kaznene evidencije izdati bez odgode, a najkasnije u roku od 3 dana od dana zaprimanja zahtjeva i dostaviti ga sudu.
 
Uvjerenje iz kaznene evidencije za potrebe izbora izdaje se na hrvatskom jeziku.