Potvrda iz kaznene evidencije

Fizičke i pravne osobe za potrebe ostvarenja nekog od prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji imaju pravo tražiti od Ministarstva pravosuđa i uprave potvrdu iz kaznene evidencije

Potvrda sadržava cjelovite podatke iz Kaznene evidencije za određenu fizičku ili pravnu osobu, a izdaje se u svrhu ostvarivanja prava u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji i za druge svrhe se ne može uporabiti.
 
Potvrda iz kaznene evidencije može se dobiti:

Izdavanje potvrda putem portala e-Građani

Izdavanje potvrda iz kaznene evidencije preko putem portala e-Građani moguće je za fizičke i pravne osobe.
 
Za izdavanje potvrda iz kaznene evidencije ne plaća se upravna pristojba.
 
Potvrdu za pravnu osobu može zatražiti fizička osoba koja ima pravo zastupanja pravne osobe, što se provjerava kroz sustav e-Ovlaštenja.
 
Sve potvrde iz kaznene evidencije preko portala e-Građani izdaje Ministarstvo pravosuđa i uprave.
 
Izdanu potvrdu možete pronaći na stranici na kojoj se pregledavaju podneseni zahtjevi te će se dostaviti i u Korisnički pretinac na portalu e-Građani ukoliko je isti otvoren.
 
Ako fizička ili pravna osoba nije upisana u kaznenu evidenciju, potvrda će biti izdana i dostavljena bez odgode, a ako je potrebna detaljnija provjera, Ministarstvo će provjeriti sve dostupne podatke i potvrdu iz kaznene evidencije izdati u najkraćem mogućem roku.
 
Sve potvrde iz kaznene evidencije izdane kroz portal e-Građani, izdaju se kao elektronički zapis ovjeren s elektroničkim potpisom te ih stoga ne potpisuju službenici Ministarstva niti se na njih stavlja pečat Ministarstva.
 
Ako u inozemstvu ili međunarodnoj organizaciji traže da potvrda iz kaznene evidencije bude ovjerena apostilom, tada se potvrda iz kaznene evidencije mora zatražiti isključivo u sjedištu Ministarstva, kako bi potvrda bila potpisana od ovlaštenog službenika s pečatom Ministarstva.
 
Vjerodostojnost potvrde iz kaznene evidencije može se provjeravati putem portala Provjera vjerodostojnosti potvrde iz kaznene evidencije u razdoblju od tri mjeseca od dana izdavanja potvrde, prema uputama na potvrdi.  
 
Potvrda iz kaznene evidencije se izdaje na hrvatskom jeziku.
 
Sukladno članku Uredbe (EU) 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. godine o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjevâ za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, fizičke osobe hrvatski državljani mogu prilikom traženja potvrde iz kaznene evidencije za potrebe u zemljama članicama Europske unije zatražiti uz potvrdu na hrvatskom jeziku i višejezični obrazac koji prati potvrdu na hrvatskom jeziku. Namjena višejezičnog standardnog obrasca jest olakšati prevođenje javne isprave kojoj je priložen. Međutim, tijelo kojem se javna isprava predočuje može zatražiti prijevod ili transliteraciju informacija sadržanih u obrascu ako je to potrebno u svrhu postupanja s javnom ispravom.
 
Sukladno Uredbi (EU) 2016/1191, potvrda na višejezičnom obrascu izdaje se samo ako osoba nije osuđivana.

Izdavanje potvrda u sjedištu Ministarstva

Potvrde iz kaznene evidencije izdaju se u sjedištu Ministarstva pravosuđa i uprave, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, svaki radni dan od 9:00 do 13:00 sati.
 
Za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije fizička osoba mora:
 • ispuniti zahtjev na obrascu Va i osobno ga potpisati (obrazac se može preuzeti i pod rubrikom Dokumenti)
 • priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice.
 
Za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije pravna osoba mora:
 • ispuniti zahtjev na obrascu Vb i ovlaštena osoba za zastupanje ga mora potpisati (obrazac se može preuzeti i pod rubrikom Dokumenti)
 • priložiti izvadak iz sudskog registra ne stariji od šest mjeseci (izvadak iz sudskog registra podrazumijeva original javne isprave izdan od nadležnog trgovačkog suda).
 
S popunjenim zahtjevom i preslikom važeće osobne iskaznice ili putovnice, odnosno popunjenim zahtjevom i izvatkom iz sudskog registra potvrda se može zatražiti:
 • osobno za fizičku osobu na adresi Ministarstva pravosuđa i uprave
 • osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe osobno za pravnu osobu na adresi Ministarstva pravosuđa i uprave
 • putem opunomoćenika na adresi Ministarstva pravosuđa i uprave
  • pri čemu osoba koja traži potvrdu iz kaznene evidencije za drugu fizičku osobu mora zahtjevu priložiti punomoć osobe za koju se traži potvrda koja mora biti ovjerena od javnog bilježnika ili ovjerena od hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi,
  • pri čemu osoba koja traži potvrdu iz kaznene evidencije za pravnu osobu mora zahtjevu priložiti punomoć osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe koja na treba biti ovjerena od javnog bilježnika
  • ako odvjetnik traži za fizičku ili pravnu osobu potvrdu, mora zahtjevu priložiti specijalnu punomoć koja mora biti potpisana od fizičke osobe ili osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe i takva punomoć ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika
 
Ako fizička ili pravna osoba nije upisana u kaznenu evidenciju, potvrda će biti izdana i uručena bez odgode, a ako je potrebna detaljnija provjera, Ministarstvo će provjeriti sve dostupne podatke i potvrdu iz kaznene evidencije izdati u najkraćem mogućem roku.
 
Sukladno članku Uredbe (EU) 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. godine o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjevâ za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, fizičke osobe hrvatski državljani mogu prilikom traženja potvrde iz kaznene evidencije za potrebe u zemljama članicama Europske unije zatražiti uz potvrdu na hrvatskom jeziku i višejezični obrazac koji prati potvrdu na hrvatskom jeziku.  Namjena višejezičnog standardnog obrasca jest olakšati prevođenje javne isprave kojoj je priložen. Međutim, tijelo kojem se javna isprava predočuje može zatražiti prijevod ili transliteraciju informacija sadržanih u obrascu ako je to potrebno u svrhu postupanja s javnom ispravom.
 
Sukladno Uredbi (EU) 2016/1191, potvrda na višejezičnom obrascu izdaje se samo ako osoba nije osuđivana.
 
Osobe koje borave u inozemstvu potvrdu mogu zatražiti i putem veleposlanstva ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u zemlji u kojoj se nalaze.