Registracija

Registracija motornih vozila

Registracija motornih vozila od 1. siječnja 2018. godine obavlja se u stanicama za tehnički pregled vozila

Registracija motornih vozila za povratnike u RH

Povratnicima iz inozemstva odobrenje za registraciju vozila koja su koristili u inozemstvu izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Uputa za upis broda

Zahtjev za prvi upis broda u Upisnik brodova podnosite nadležnoj lučkoj kapetaniji

Uputa za upis brodice

Zahtjev za prvi upis brodice podnosite lučkoj kapetaniji ili ispostavi u čiji se Upisnik brodova ista može upisati

Uputa za upis jahte

Zahtjev za prvi upis jahte u Upisnik brodova podnosite nadležnoj lučkoj kapetaniji

Dostava elektroničkih isprava za registraciju vozila u Republici Hrvatskoj

Usluga omogućuje dostavu elektroničkih isprava u postupcima registracije, ispitivanja i provjere sukladnosti (homologacije) vozila