Cestarine

Cestarine i trajekti

Pregledajte cjenik cestarina svih autocesta u RH i javnih trajektnih linija

Povlastice u prometu / obavijest za osobe s invaliditetom

Zakon o povlasticama u prometu stupio je na snagu 15. studenoga 2023. godine i od toga dana Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture više nije nadležno za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja cestarine i godišnje naknade za ceste

eTahograf

Usluga omogućuje predavanje zahtjeva za izradu tahografskih kartica