Aktivno građanstvo i slobodno vrijeme

Udruge (18)

Doznajte kako osnovati i registrirati udrugu te sve o financijama, nadzoru, promjenama i prestanku djelovanja udruga

Volontiranje (6)

Želite li odvojiti dio svojeg vremena za pomoć drugima, postanite volonter ili organizator volontiranja

Na putovanju (21)

Planirate li putovanje, postoji niz stvari na koje je dobro obratiti pozornost i pripremiti se na moguće situacije s kojima se inače ne susrećete

Šport i rekreacija (11)

Za neke športske i rekreativne aktivnosti poput ribolova ili ronjenja trebate posebne dozvole

Građani u političkom životu (4)

Informirajte se o izborima i glasovanju u inozemstvu, saznajte kako osnovati političku stranku, sudjelujte u savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću

Kulturna događanja (4)

Svoje slobodno vrijeme možete provesti u posjetu muzejima i galerijama, kazalištima, festivalima i drugim javnim manifestacijama

U prirodi (3)

Saznajte kako možete pridonijeti zaštiti prirode i što učiniti ako posumnjate na loše postupanje s prirodom, zaštićenim biljkama ili životinjama