Grad Jastrebarsko - Geoportal Jaska

Grad Jastrebarsko neprekidno ulaže u vlastitu infrastrukturu te ide u korak sa suvremenim digitalnim trendovima

Građani na Geoportalu Grada Jastrebarsko mogu:
  • priložiti zahtjev za promjenu podataka vezanih uz komunalnu naknadu
  • prijaviti problem/nedostatak u komunalnoj infrastrukturi
  • i predložiti izmjenu lokalnih prostornih planova.