Vodne usluge Međimurskih voda

Usluga je namijenjena fizičkim osobama

Za korištenje usluge potrebno je u Međimurskim vodama, za potrošno mjesto, imati prijavljen OIB vlasnika potrošnog mjesta.

Za potrošna mjesta označena OIB-om omogućava se:
  • pregled zaduženja i uplata
  • pregled upisanih stanja brojila
  • ispis računa.

Svakoga dana može se pratiti stanje usluge proknjiženo do datuma obrađenog prethodnog radnog dana.