Zdravstvena zaštita u inozemstvu

Europska kartica zdravstvenog osiguranja

Kao osigurana osoba HZZO-a imate pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja koja vam omogućuje korištenje usluga za vrijeme privremenog boravka u zemljama EU-a, Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu te Švicarskoj

Planirano liječenje u EU/EEP/Švicarskoj

Liječenje u EU, zemljama EEP-a ili u Švicarskoj odobrit će se ako je predviđeno u hrvatskom sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja i ako ga ne možete ostvariti u Hrvatskoj u medicinski opravdanom roku

Upućivanje na liječenje u inozemstvo

O upućivanju na liječenje u inozemstvo odlučuje Direkcija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), ovisno o mišljenju specijalista iz ugovornih zdravstvenih ustanova

Zdravstvene usluge izvan EU/EEP/Švicarske

Putujete li privatno u zemlje izvan Europske unije, Europskog ekonomskog prostora ili Švicarske, zdravstvenu zaštitu ostvarujete ovisno o tome da li s državom u kojoj boravite postoji sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju ili ne

Nacionalna kontaktna točka - NCP

Nacionalna kontaktna točka je mjesto gdje možete saznati sve o pravima na zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj ili u drugim državama članicama EU