e-Građani

O sustavu e-Građani

Sustav e-Građani uspostavljen je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga. 

Kako koristiti usluge u sustavu e-Građani

Sustav e-Građani na siguran i pouzdan način omogućava pristup i korištenje elektroničkih usluga.

Prijavi se

Ovdje se možete prijaviti na Osobni korisnički pretinac te sigurno i pouzdano koristiti usluge koje vam pružaju javne institucije

Za institucije u projektu

Informacije za dionike i službena dokumentacija projekta