Glasovanje pripadnika hrvatskog iseljeništva

Svi hrvatski državljani mogu glasovati i u inozemstvu u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske

Birači, hrvatski državljani s navršenih 18 godina (birači) imaju opće i jednako biračko pravo na izborima za Hrvatski sabor, za Predsjednika Republike Hrvatske i za Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu. 
 
Vaše biračko pravo možete ostvariti i na biračkom mjestu u državi vašeg prebivališta odnosno pri nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu RH, koji uoči izbora na svojim mrežnim stranicama objavljuju sve informacije o tome kako možete glasovati s pozivom na aktivnu registraciju birača za glasovanje.
 
Navodimo vas da se putem ovog portala izravno informirate o temama Glasovanje u inozemstvu i Izbori, a dodatno i putem mrežne stranice Državnog izbornog povjerenstva.
 
Uputno je prethodno provjeriti i vaše osobne podatke u Registru birača.
 
Što je Registar birača?
Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima drugih država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.
 
U evidenciju birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj birači se u pravilu upisuju po državama i adresnom podatku.
 
Pregled vaših podataka, dopunu i ispravak u evidenciji birača možete izvršiti uvidom u Registar birača, a za sve dodatne informacije možete se obratiti izravno nadležnom Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, Draškovićeva ulica 15, Zagreb na telefon + 385 1 6166175 ili putem e-maila biraci@zagreb.hr.