Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Za neke uslužne djelatnosti morate ispuniti posebne uvjete, a njihov popis uz sve potrebne dozvole i troškove možete pronaći na jednom mjestu 

Neke uslužne djelatnosti uređuju i dodatni, posebni propisi. Ti propisi u pravilu traže dodatne uvjete za obavljanje djelatnosti, kao i pribavljanje nekog oblika dozvole ili prijavu nekom nadležnom tijelu. 

Popis takvih djelatnosti s osnovnim informacijama o traženim uvjetima, potrebnoj dozvoli i troškovima, nadležnom tijelu, pravnoj regulativi možete pronaći na stranicama Jedinstvene kontaktne točke za usluge 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti.