Nova verzija e-Ovlaštenja

U produkciji je nova nadograđena verzija e-Ovlaštenja

Obavještavamo vas da su na usluzi e-Ovlaštenja odrađene sljedeće nadogradnje:
  • dorađen je odabir datuma valjanosti e-Ovlaštenja
  • omogućena je prijava svim razinama sigurnosti, a potrebna je reautentifikacija prema razini sigurnosti e-usluge za koju se želi dati punomoć
  • za e-Punomoć  je omogućeno uvođenje potpisa samo od strane opunomoćitelja ako je tako određeno na razini usluge te je već od ranije moguće uvođenje potvrde samo od strane opunomoćitelja (moguće je zatražiti uvođenje i za već objavljene e-usluge)
Za više informacija o promjenama, molimo da proučite Korisničke upute za aplikaciju e-Ovlaštenja v1.7. unutar same e-usluge.

Ukoliko je nešto nejasno, molimo da nas kontaktirate na e-gradjani@rdd.gov.hr.