Planirano liječenje u EU/EEP/Švicarskoj

Liječenje u EU, zemljama EEP-a ili u Švicarskoj će se odobriti ako je predviđeno u hrvatskom sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja i ako ga ne možete ostvariti u Hrvatskoj u medicinski opravdanom roku

Osigurane osobe jedne države članice Europske unije (EU), Europskog ekonomskog prostora (EEP - Norveška, Island i Lihtenštajn) ili Švicarske koje odlaze na planirano liječenje na područje druge države članice, moraju prije odlaska zatražiti odobrenje svog nadležnog zdravstvenog osiguranja. 


Odobravanje liječenja

Liječenje će se odobriti ako je predviđeno u hrvatskom sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja i ako se ne može ostvariti u Hrvatskoj u medicinski opravdanom roku, pri čemu će se voditi računa o vašem  zdravstvenom stanju i mogućem tijeku bolesti. 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) će pokriti troškove liječenja samo ako je planirano liječenje odobreno na osnovu podnesenog zahtjeva . 


Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za odobrenje podnosite pisanim putem područnoj službi odnosno regionalnom uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

Njihov popis naći ćete na stranicama HZZO-a 

Regionalni uredi i područne službe.
 
Uz zahtjev trebate priložiti:
  • dokumentaciju kojom se dokazuje medicinska indikacija za traženo liječenje (povijest bolesti i druga medicinska dokumentacija iz koje je vidljivo da je utvrđena indikacija za traženu zdravstvenu zaštitu)
  • termin o zakazanom liječenju u nekoj od ugovornih zdravstvenih ustanova, odnosno ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse ili ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala u Republici Hrvatskoj
  • raspoloživi termin, odnosno mogući datum primitka kod pružatelja zdravstvene usluge u jednoj od država članica EU, EEP ili Švicarske. 

Za odobreno liječenje u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi u EU, EEP ili Švicarskoj izdaje se poseban obrazac na temelju kojeg ćete koristiti zdravstvene usluge (Tiskanica E 112). Pritom troškove liječenja ne podmirujete sami, osim osobnog sudjelovanja u troškovima korištene zdravstvene zaštite (participacije).