Djeca s posebnim potrebama

Djeca s teškoćama u razvoju

Prijedlog školovanja za djecu s teškoćama u razvoju daje Stručno povjerenstvo Ureda, a rješenje donosi Ured državne uprave. Na rješenje o upisu imate pravo žalbe

Programi za učenike s teškoćama u razvoju

Ovisno o vrsti i stupnju teškoća u razvoju vašeg djeteta, određuje se jedan od četiri primjerena programa školovanja koji se provode u redovitim školama ili u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama

Darovita djeca i učenici

Darovito dijete možete prepoznati po spoju tri osobine - natprosječne sposobnosti, motivacije i visokog stupnja kreativnosti