Brak, izvanbračna zajednica, životno partnerstvo

Sklapanje braka

Brak možete sklopiti u građanskom ili u vjerskom obliku s učincima građanskog braka

Izvanbračna zajednica

Izvanbračne zajednice koje traju najmanje tri godine ili kraće, ako je u njima rođeno dijete, zakonom su izjednačene s brakom

Prava i dužnosti u braku

Bračni drugovi su ravnopravni u pravima i dužnostima

Sklapanje životnog partnerstva

Dvije osobe istog spola mogu sklopiti životno partnerstvo pred matičarem

Neformalno životno partnerstvo

Neformalno životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola, koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom

Razvod braka

Razvod braka pokreće se sporazumnim zahtjevom oba bračna druga ili tužbom jednog od njih

Poništaj braka

Tužba za poništaj braka može se podnijeti ako nisu ispunjene pretpostavke za postojanje i valjanost braka

Proglašenje nestalog bračnog druga umrlim

Nakon što se ispune uvjeti, sud na zahtjev bračnog druga može proglasiti nestalog supružnika umrlim